Najaar 2020


Wat geeft het najaar van 2020?
Het is en blijft voor iedereen onzeker.
Toch hebben we als bestuur samen met de geïnteresseerde spelers
en de regisseur ervoor gekozen om er voor te gaan.

Er werd ondertussen een stuk gekozen, en binnenkort komen we
allemaal samen om de rollen te verdelen en het repetitieproces te
bespreken.

Welk stuk het wordt? Dat houden we nog even voor ons !

We blijven hopen van harte dat we terug op de planken mogen staan,
en ons publiek talrijk zullen mogen verwelkomen op 28 of 29 november,
of op 4 of 5 december.